Gruppeundervisning,2-3 elevar Skuleåret 2020/2021
Ullensvang kulturskule
Individuell undervisning 30 min
Gruppeundervisning,2-3 elevar 40 min/60 min
Gruppeundervisning, samspel, band etc. 60 min
Storgrupper – (samspel, kor, drama, dans, visuell kunst etc.) 
60,90 eller 120 min.
Instruksjonstimar – salg
 1 årstime = 60 min pr. veke i 38 skuleveker

BETALING

Undervisningstype

Pris pr. semester 2020/2021

 

Individuell undervisning, 30 min

1575,- pr. elev

Gruppeundervisning, 40 – 60 min.

1575,- pr. elev

Fordypningsundervisning + 20 min

787,50 pr. 20 min

  

Storgruppeundervisning

1260,- pr.elev

Leige av instrument

575,-

Utstyrsavgift, visuell kunst

575,-

Årstimepris, organisasjonar – barn/ungdom

5000,-

Årstimepris, organisasjonar – vaksne

7000,-


Søskenmoderasjon: 25% for 1. søsken, og 50% for 2. eller fleire søsken

Fleiraktivitetsmoderasjon som tilleggsfag (eksempelvis elev på ind.aktivitet + samspel, kor eller band..) – 50% på gruppeaktiviteten.

Friplassordning etter særskilt søknad