KontingenttypeUndervisnings-lengdeVårsemesteret 2021
Pris pr. semester
Alternativ 1F.o.m.haust-semesteret 2021Pris pr. semester
Individuell undervisning 30 min1575,- 1700,-
Gruppeundervisning 2-3 elevar 40 min/60 min1575,- 1700,-
Større grupper  (band, samspel etc)60 min1575,-1700,-
Storgrupper (samspel, kor, drama, dans, kunstfag etc.) 60, 90 eller 120 min1575,-1700,-
Instruksjonstenester, barn 1 årstime = 60 min i 38 skuleveker 2500,- 2500,-
Instruksjonstenester, vaksne 1 årstime = 60 min i 38 skuleveker. 3500,- 5000,-
Instruksjonstenester til skular/barnehagar 1 årstime = 60 min i 38 veker Variabelt Etter avtale.Minimum 5000,- pr. semester
Utstyrsavgift kunstfag 575,- 600,-
Instrumentleige 575,- 1.år:  0,-2.år:  850,-3.år:  1200,-

BETALING


Søskenmoderasjon: 25% for 1. søsken, og 50% for 2. eller fleire søsken

Fleiraktivitetsmoderasjon som tilleggsfag (eksempelvis elev på ind.aktivitet + samspel, kor eller band..) – 50% på gruppeaktiviteten.

Friplassordning etter særskilt søknad