Teater

Likar du å spele andre karakterar enn deg sjølv? Å leve deg inn i ei heilt anna verd? Då kan skodespel være noko for deg!

I våre teatertimar lærer du å gå inn i følelsar, uttrykk og ulike personlegheiter. Vi fremjer glede og meistringsfølelse gjennom leik, øvelsar og forestillingar.

SKILDRING AV DEI ULIKE TEATERFAGA I ULLENSVANG KOMMUNE/AVD. JONDAL

TEATERLEIK: Torsdagar kl 12.45 – 14.00. For 2 og 3.klassingar.

Lærarar: Siv Mælen, Johild Mæland, Trond Sporsheim Berg

I teaterleik får elevane utforska eit tema dei er interesserte i gjennom ulike former innan teater, kunst og musikk. 

 • Vi vil arbeida med rolleleik, dyreskapningar, danseteater og forteljarkunst. 
 • Elevane får prøva ut teknikkar innan teikning og maling, arbeid med tekstil, dokkemakeri og kostymearbeid. 
 • Dei får prøva ut ulike instrument, rytmar, melodiar og lydeffektar.

Vi har to små framsyningar i løpet av skuleåret. Fokuset vårt er at elevane skal ha det gøy og spennande medan dei jobbar fram mot desse framsyningane.. Samhald og tryggleik i gruppa er det som legg grunnlaget for at dei skal kunne læra og utfolda seg.

ROCKETEATER: Torsdagar kl 14.10 – 15.50. For 4 og 5.klassingar.

Lærarar: Siv Mælen, Johild Mæland, Trond Sporsheim Berg

I rocketeater får elevane fordjupa seg i eit tema eller ei forteljing. Vi set opp ei førestillingframsyning kor elevane får utforma både tekst, skodespel og dans, scenografi og kostyme, samt det musikalske. I dette faget får elevane:

 • Spela/synga i bandet som står for musikken i førestillinga.
 • Vera med å utforma tekst og bodskap i skodespelet
 • Spela teater.
 • Laga dansar.
 • Laga kostyme, rekvisittar og kulissar.
 • Læra litt om teatersminke.

Vi set opp ei framsyning i vårsemesteret. Vi har fokus på å arbeida med samhald, tryggleik og rom for skilnadar i gruppa. Dette må vera til stades for at elevane skal kunne læra og utfolda seg.

TEATERPRODUKSJON: Torsdagar kl 16.00 – 18.00. For 6 – 10.klassingar.

Lærer: Siv Mælen

I teaterproduksjon får elevane fordjupa seg i ei forteljing eller eit skodespel frå verdslitteraturen. Dei vil gjennom skuleåret få:

 • Prøva ut mange ulike skodespelarteknikkar.
 • Jobba med samspel og gruppedynamikk på scena.
 • Jobba med monologar.
 • Læra teknikkar for å laga eigne dansar.
 • Jobba med stemmebruk.
 • Vera med og skapa ei storslått førestilling fra A til Å

TEATERDANS: For 5 – 10.klassingar

Lærar: Siv Mælen

I teaterdans får elevane læra ulike teknikkar for å laga eigne dansar. Dei får og læra korte koreografiar som dei kan setja saman med sine eigne dansar. Vi arbeidar opp mot ei stor førestilling kor elevane er dansarar, og vert soleis ein del av eit større ensemble saman med skodespelarar.