Barnekor

Lyst til å synge i barnekor?Nå startar vi opp eit nytt barnekor i Odda, dette for aldersgruppa 1.-4.klasse. Anne Karin Stormyr er instruktør, og øvingane blir onsdagar 15.50 – 16.30 …

VELKOMEN…

… til nye Ullensvang Kulturskule! Me har slått oss saman, og forener mange av tilboda me tidlegare har hatt kvar for oss. Så fram til 1.juni er det viktig å …

Mot nye tider

Som ein del av arbeidet fram mot kommunesamanslåinga i 2020, skal både utsjånad og tekniske løysingar sameinast og oppdaterast. Fyrst ut er kulturskulen i Jondal, og i løpet av haust/vinter …