Mot nye tider

Som ein del av arbeidet fram mot kommunesamanslåinga i 2020, skal både utsjånad og tekniske løysingar sameinast og oppdaterast. Fyrst ut er kulturskulen i Jondal, og i løpet av haust/vinter …