Musikk

Kulturskulen ynskjer at kvar enkelt elev skal få opplæring i musikk ut frå sine eigne foutsetningar, slik at eleven får eit meiningsfylt og stimulerande tilbod. Kulturskulen underviser i song/kor, band, korps, musikkteknologi og mange instrument.

Du kan få undervisning i rytmisk, folkemusikk og klassisk musikk, individuelt og i grupper. Lærarane i kulturskulen nyttar seg av ulike undervisningsmetodar i si undervisning.

Eit hovudmål er at alle elevar skal ta del i samspelsaktivitetar så snart som mogeleg, og at alle elevar skal få bidra til huskonsertar, institusjonskonsertar eller andre opptredenar i løpet av året. Me har også gode lærekrefter innen musikk- og videoproduksjon, så ein kan spele inn og leggje ut innslag.

Rammeplan for kulturskulen seier:

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringen, samspillaktivitetene og konsertene, basert på langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, i et vidt spekter av sjangerspenn.

Det utøvende musikkfaget har solide metodiske tradisjoner for opplæring i stryke-og blåseinstrumenter, tangentinstrumenter og sang, strengeinstrumenter, folkemusikkinstrumenter og bandinstrumenter, og en høyt kvalifisert yrkesgruppe i lærerne.

Musikktilbudet skal sørge for at alle elever får utnyttet sitt potensial så langt som overhodet mulig. Tilbudet skal også fange opp de elevene som viser særskilte forutsetninger og som vil inn på en senere profesjonsutdanning.