Musikk

InstrumentFilmklipp – frå Julekonsert 2020InformasjonLærarar
TverrfløyteTheaNMF-YouTube
Laura
Silje
Una
KlarinettMari, Ida, Kathrine
Rannveig og Linnea
NMF-YouTubeArpad
Ragnhild
SaxofonMaya
Arne
NMF-YouTubeArpad
Ragnhild
Kornett/TrompetIngrid og Per Jarle
Torstein og William
NMF-YouTube
Mihai
Frøy
Petro
Eli Johanne
AlthornNMF-YouTubePetro
Mihai
Anne Karin
Eli Johanne
ValthornNMF-YouTubePetro
Mihai
TromboneMaria og PetroNMF-YouTubePetro
Mihai
BarytonNMF-YouTubePetro
Mihai
Frøy
Eli Johanne
TubaNMF-YouTubePetro
Mihai
SlagverkNMF-YouTubeHåkon
Tore
Trond
GitarAriana – Sign Of The Times
Tor Olav og Adrian – Round And Round
Tor Olav og Adrian – Council
Gitarorkester – Sweet Home Alabama
NRK – Konstruksjon
NRK – Speleteknikkar
NRK – Effektpedalar
NRK – Musikkeksempel
Mihai
Trond
Håkon
Boris
Tore
BassNRK – Kostruksjon
NRK – Omfang
NRK – Fingerspill
NRK – Plekter
NRK – Slaphand
NRK – Demping
NRK – Rolle i band/orkester
NRK – Effektpedaler
Mihai
Håkon
Boris
Trond
HardingfeleGaute, Solveig-Helene, HalldorArne
Johanna
Alexander (vikar)
ToraderRannveig DjønneSteinar
TrekkspelSteinar
Oleksandra
KeyboardSiv AnitaArpad
PianoDavid
Ellinor
Oleksandra
Arpad
Eldbjørg
Anne Karin
Una
VokalTuva og Ariana
Anna
Ida
Anna – I Love You
Dina-Helene
Rannveig
Laura
Anne Karin
Oleksandra
KorBarnekor
Barnekor 2
Singing Crew
Anne Karin
Eldbjørg
Laura
MusikkteoriAlle
Musikk og dataLars – Scary DubstepMihai
MusikkterapiUna
BabygruppeAnne Karin
BandGhostbustersTrond
Tore
Håkon
Mihai
KorpsAspirantkorps og Barnekor
Ghostbusters
Petro
Mihai
Ragnhild
Una
Silje

Kulturskulen ynskjer at kvar enkelt elev skal få opplæring i musikk ut frå sine eigne foutsetningar, slik at eleven får eit meiningsfylt og stimulerande tilbod. Kulturskulen underviser i song/kor, band, korps, musikkteknologi og mange instrument.

Du kan få undervisning i rytmisk, folkemusikk og klassisk musikk, individuelt og i grupper. Lærarane i kulturskulen nyttar seg av ulike undervisningsmetodar i si undervisning.

Eit hovudmål er at alle elevar skal ta del i samspelsaktivitetar så snart som mogeleg, og at alle elevar skal få bidra til huskonsertar, institusjonskonsertar eller andre opptredenar i løpet av året. Me har også gode lærekrefter innen musikk- og videoproduksjon, så ein kan spele inn og leggje ut innslag.

Rammeplan for kulturskulen seier:

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringen, samspillaktivitetene og konsertene, basert på langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, i et vidt spekter av sjangerspenn.

Det utøvende musikkfaget har solide metodiske tradisjoner for opplæring i stryke-og blåseinstrumenter, tangentinstrumenter og sang, strengeinstrumenter, folkemusikkinstrumenter og bandinstrumenter, og en høyt kvalifisert yrkesgruppe i lærerne.

Musikktilbudet skal sørge for at alle elever får utnyttet sitt potensial så langt som overhodet mulig. Tilbudet skal også fange opp de elevene som viser særskilte forutsetninger og som vil inn på en senere profesjonsutdanning.