Nytt semester og koronarestriksjonar *OPPDATERT 05.01*

Oppdatering, tysdag 05.01.21

Me har av kommunelegen og ordførar vorte pålagde å gå over til digital undervisning for ein periode. Me vil etterstrebe å følge oppsette timeplanar, men det kan bli endringar.

Dette vil lærarane opplyse meir om, og fyrste dag med digital undervisning blir i morgon; onsdag 06.01.

Ullensvang Kulturskule følger anbefalingane frå Norsk Kulturskuleråd, og den såkalte «Trafikklysmodellen».
No den fyrste veka etter nyttår har me altså raud status. Du kan lese meir om dette HER.

. Ta gjerne kontakt med læraren din, eller rektor Eldbjørg.

Leave a Reply