Barnekor

Lyst til å synge i barnekor?
Nå startar vi opp eit nytt barnekor i Odda, dette for aldersgruppa 1.-4.klasse.


Anne Karin Stormyr er instruktør, og øvingane blir onsdagar 15.50 – 16.30 i kulturskulen sine lokale på Eide.


Ta kontakt om du er interessert😀😀

Leave a Reply