Tid for påmelding og re-registrering

For å bli elev ved Ullensvang Kulturskule startar du søknadsprosessen med å trykke på linken til høgre.
Alle eksisterande elevar ved kulturskulen skal re-registrere seg kvart år, slik at informasjon om våre brukarar er oppdatert til ei kvar tid.

Bruk linken til høgre på sida.

Leave a Reply