Mot nye tider

Som ein del av arbeidet fram mot kommunesamanslåinga i 2020, skal både utsjånad og tekniske løysingar sameinast og oppdaterast.

Fyrst ut er kulturskulen i Jondal, og i løpet av haust/vinter 2018 skal den nye løysinga være klar.

Ta gjerne kontakt med synspunkt og kommentarar!

Leave a Reply